• 02-114-7916
ข่าวเด็ดหวยดังวันนี้
เซ่นพิษโควิด-19 “อาคเนย์ประกันภัย” ตระเตรียมปิดกิจการ

เซ่นพิษโควิด-19 “อาคเนย์ประกันภัย” ตระเตรียมปิดกิจการ

ประกันโควิด 1.14 ล้านฉบับระส่ำ หลังบอร์ด อาคเนย์ประกันภัย ไฟเขียวล้มเลิกกิจการ ขอมติผู้ถือหุ้น 26 มกราคม65นี้ ทนแบกรับประกันโควิดไม่ไหว เหตุยอดติดเชื้อโรคเพิ่มมากมาย แถมพบเชื้อกลายพันธุ์ไม่หยุด จัดเตรียมโอนพอร์ตรับรองอื่นให้ อินทรประกันภัย ไม่รวมประกันโควิด

ภายหลังที่บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกันภัยที่แรกของเมืองไทยกับพวกเป็น บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องเลขาธิการ คณะกรรมการควบคุมแล้วก็ช่วยเหลือการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ข้อกล่าวหา บัญชาทางดูแลโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย จากการคำบัญชานายทะเบียน ที่ 38/2564 ห้ามบริษัทประกันวินาศภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย “พบ จ่าย จบ” จนกระทั่งทำให้บริษัทประกันภัยได้รับความทรุดโทรม ซึ่งมีการไตร่สวนไปช่วงวันที่ 14 เดือนมกราคมก่อนหน้าที่ผ่านมา

ปัจจุบันบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)ได้ส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้น เพื่อเรียกสัมมนาวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 26 เดือนมกราคม65 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams เพียงอย่างเดียว เพื่อใคร่ครวญเรื่องตามกฎเกณฑ์วาระการประชุม พร้อมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการสำหรับในการสัมมนาครั้งที่ 2/2565 ตอนวันที่ 14 มกราคม65 โดยวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเป็น

วาระที่ 1 พิเคราะห์อนุมัติเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ดังที่บริษัทได้รับใบอนุมัติให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามเลขที่ใบอนุมัติประกันวินาศภัย เปรียญ2/2551 ระบุวันที่ 12 เดือนธันวาคม2551 โดยบริษัทได้ถือกระทำตามสัญญาประกันภัยรวมทั้งข้อแม้ต่างๆที่มีต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมาภิบาล

ดังนี้ในวันที่ 31 เดือนธันวาคม64 บริษัทมีกรมธรรม์ประกันภัยในความควบคุมทั้งปวง 7,843,568 ฉบับ แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ปริมาณ 1,135,808 ฉบับ แล้วก็กรมธรรม์ประกันภัยจำพวกอื่นๆ 6,707,760 ฉบับ มีปริมาณผู้เอาประกันภัยทั้งปวง 10,466,624 ราย แบ่งเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ปริมาณ 1,851,921 ราย แล้วก็ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยชนิดอื่นๆ 8,614,703 ราย

อย่างไรก็แล้วแต่ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนจากวันเริ่มคุ้มครองปกป้องมหาศาล โดยผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ทวีปริมาณมากขึ้นเป็นอย่างมากจากปี 2563 ทั้งยังได้ปรากฏข้อสรุปว่า เชื้อโควิดมีการกลายพันธุ์ไปจากสายพันธุ์เริ่มแรก ซึ่งทำให้เชื้อไวรัสดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีความรู้และมีความเข้าใจสำหรับการแพร่ระบาดสูงมากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง

บริษัทได้พากเพียรปฏิบัติภารกิจในฐานะผู้รับประกันภัยอย่างยอดเยี่ยมที่สุด โดยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดโรคโควิด-19 ในตอนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอย่างเต็มความสามารถเป็นปริมาณ คร่าวๆทั้งนั้นถึง 8,245 ล้านบาท แม้กระนั้นผลจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากมายได้มีผลกระทบต่อความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านการเงินของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

ทำให้บริษัทฯ ไม่อาจจะรับการเสี่ยงที่บางทีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้งถ้าหากบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถที่จะทำตามสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่กับบริษัทฯได้ บริษัทประเมินในพื้นฐานว่า บางทีอาจจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมราว 20,000 ล้านบาท เพื่อมีจำนวนเงินที่พอเพียงต่อการดูแลและรักษากรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 อยู่ถัดไป

ดังนี้ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ TIC ได้แสดงความจำนงสำหรับเพื่อการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับภาระหน้าที่ตามกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งผองของไทยประกันภัย รวมทั้งภาระหน้าที่ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นิดหน่อย ในวงเงินพื้นฐาน 7,000 ล้านบาท เพื่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของอีกทั้งไทยสัญญาประกันภัยและก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย เป็นตามหลักกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวโยงของที่ทำการ คปภ. ก่อนที่จะ TIC จะยกเลิกออกมาจากตลาดค้าหุ้นตามกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจรับรองของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) หรือ TGH

“การดูแลรักษากรมธรรม์รับรองโควิด จะทำให้บริษัทไม่เพียงแค่จะไม่อาจจะดูแลลูกค้าตามกรมธรรม์รับรองวัววิด ได้เพียงแค่นั้น แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะดูแลลูกค้าตามกรมธรรม์ประกันภัยชนิดอื่น ซึ่งเป็นกรุ๊ปลูกค้าโดยมากของบริษัท ตลอดจนไม่อาจจะดูแลเจ้าหน้าที่ ซึ่งรวมถึงผู้แทนรวมทั้งคนกลางสัญญาประกันภัยมากยิ่งกว่า 9,000 ราย ตลอดจนบุคลากรผู้รับจ้างที่ประจำอยู่ในสาขาต่างๆทั่วราชอาณาจักรมากยิ่งกว่า 75 สาขา ได้อีกต่อไปด้วย”

อย่างไรก็แล้วแต่ การเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย จะเป็นไปตามมาตรา 57 ที่พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พุทธศักราช2535 (แล้วก็ที่ปรับปรุงเสริมเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยที่ตั้งใจจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการดูแลและก็เกื้อหนุนการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย(คปภ.) โดยบริษัทจะจัดการตามกลยุทธ์เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ก็เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตจาก คปภ.ให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ห้องประชุมผู้ถือหุ้น พิเคราะห์อนุมัติการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรมสัญญาประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกฝ่าย โดยเฉพาะต่อลูกค้าผู้เอาประกันภัยทุกรายของบริษัทฯ รวมทั้งบุคลากรตลอดจนพนักงานที่เกี่ยวโยงต่างๆ ซึ่งจะเป็นกรุ๊ปบุคคลที่ได้รับผลพวงสูงสุด แม้บริษัทยังคงประกอบกิจการอยู่ถัดไปท่ามกลางเหตุการณ์การแพร่ระบาดของวัววิด-19 ที่ทวีความร้ายแรงขึ้นจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่มีวิวัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ

วาระที่ 2 พินิจพิเคราะห์อนุมัติการโอนกิจการค้าของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ให้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยจำพวกอื่น นอกจากกรมธรรม์ประกันภัยโควิด หลังจากที่บริษัทได้ปฏิบัติงานยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แล้วก็จัดแจงสินทรัพย์รวมทั้งหนี้นิดหน่อยของบริษัทแล้ว เพื่อเป็นประกันการให้บริการโดยตลอดแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยทุกรายของบริษัท

“การโอนกรมธรรม์ประกันภัยจำพวกอื่น เว้นแต่ประกันภัยโควิด ให้ อินทรประกันภัย เป็นมาตรการที่จำเป็นจะต้อง ซึ่งจะช่วยทำให้บุคคลที่เกี่ยวเป็นผู้เอาประกันภัยจำพวกอื่น ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ 6,707,760 ฉบับ และก็ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนบุคลากรแล้วก็ผู้รับจ้างของบริษัทได้รับการดูแลแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นธรรมสูงสุดในเหตุการณ์ตอนนี้ ดังนี้ถ้าหากมิได้ปฏิบัติงานตามแนวทางแบบนี้อาจจะส่งผลให้กำเนิดความทรุดโทรมกับผู้ที่มีการเกี่ยวข้องได้”

ติดต่อแอดมิน
ทางไลน์ Official Account : @huaykk4 (มี ตัว @ ด้วยนะคะ) หรือกดที่ลิงก์นี้ https://lin.ee/SD5jOsr
ทางโทรศัพท์ : 02-114-7916

สมัครสมาชิกฟรี!! เว็บหวยเคเค www.huaykk.com จ่ายจริง จ่ายชัวร์ ไม่ปิดหนี

หวยเคเค – เว็บหวยออนไลน์ คาสิโน เกมส์ออนไลน์ ครบวงจร หวยรัฐ หวยยี่กี หวยลาว หวยฮานอย ที่จ่ายสูงสุด ดีที่สุด สมัครสมาชิกฟรี!! เว็บหวยเคเค www.huaykk.com จ่ายจริง จ่ายชัวร์ ไม่ปิดหนี
ช่วยแชร์กันด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *